הסדרי תנועה עתידיים

ביום רביעי, 25.11.20 יבוצעו עבודות לילה לאורך שדרות רגר. העבודות כוללות צמצום נתיבים בכביש, ובנוסף שינויים בהסדרי התנועה לאורך הלילה:
בין השעות 02:00-23:00
לא תתאפשר פנייה שמאלה משז"ר לכיוון רגר דרום
לא תתאפשר פנייה שמאלה מרגר דרום לכיוון שז"ר.
בין השעות 05:00-02:00
לא תתאפשר הפניה שמאלה מרגר צפון לכיוון דרך המשחררים
לא תתאפשר הפניה שמאלה מדרך המשחררים לרגר צפון.


ייתכנו שינויים בלו"ז בהתאם לתנאי השטח ומזג האוויר.