הסדרי תנועה עתידיים

במהלך חודש אוגוסט, בין התאריכים 3.9.2020-4.8.2020 צפויים שינויים רבים בהסדרי התנועה כחלק מסלילת שכבת אספלט סופי ועוד מגוון עבודות לאורך שדרות יצחק רגר. העבודות יבוצעו במקטעים לאורך תוואי העבודות המצוין מידי שבוע.

הסדרי התנועה הלילה (23.8.20)

1. יבוצעו עבודות צביעה בשד' רגר הכוללות צמצום נתיבים לאורך שד' רגר.
2. יבוצעו עבודות בצומת מצדה- רגר במסגרתן יחולו שינויים בהסדרי התנועה:
-לא תתאפשר הפנייה שמאלה מרגר צפון לכיוון מצדה
-לא תתאפשר הפנייה שמאלה מדרך מצדה לכיוון רגר צפון
- לא תתאפשר הפנייה שמאלה מכיוון רגר דרום לכיוון חניון מרפאות חוץ "סורקה"
הנסיעה לכיוון ישר על גביי שד' רגר צפון ודרום תתאפשר כרגיל.
העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד השעה 05:00 בבוקר למחרת.
שימו לב כי במסגרת העבודות צפויים עומסי תנועה בשד' רגר.