הסדרי תנועה עתידיים

במהלך חודש אוגוסט, בין התאריכים 3.9.2020-4.8.2020 צפויים שינויים רבים בהסדרי התנועה כחלק מסלילת שכבת אספלט סופי ועוד מגוון עבודות לאורך שדרות יצחק רגר. העבודות יבוצעו במקטעים לאורך תוואי העבודות המצוין מידי שבוע.

13-10.8.2020

1. שד' רגר לכיוון צפון בקטע שבין רח' הנרייטה סולד ועד וינגייט לסירוגין.
2. שד' רגר לכיוון דרום בקטע שבין רח' ביאליק ועד מונטיפיורי לסירוגין.
3. רח' שז"ר בקטע שבין דרך השלום ועד רגר.
4. רח' המשחררים בקטע שבין רח' שמעוני ועד רגר לשני הכיוונים.
5. חניון רח' התקווה ייחסם בשעות ביצוע העבודות.